Giới thiệu

Chia sẻ

Thành tích & Giải thưởng

·Huân chương lao động hạng ba năm 1997;

·Huân chương lao động hạng nhì năm 2002;

·Cờ thi đua của Chính phủ năm 2002;

·Bằng khen Thủ tướng chính phủ năm 1996 và 2001, 2007;

·Giải thưởng Ngọn hải đăng năm 2006 ( giải nhì).