Petrolimex Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức Hội nghị đối thoại, phổ biến về chế độ, chính sách BHXH, BHNT và BHCSSK cho người lao động

 11:28 SA @ Thứ Ba - 02 Tháng Tư, 2024

Từ ngày 28 đến ngày 29.03.2024 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa- Vũng Tàu (Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu/Công ty) phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị đối thoại, phổ biến, tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Petrolimex và một số vấn đề về thuế thu nhập cá nhân cho CB.CNV-NLĐ trong toàn Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị 

Hội nghị được tổ chức làm 04 buổi tại Kho Cảng xăng dầu K2 và Văn phòng Công ty để tạo điều kiện cho trên 250 CB.CNV- NLĐ tại khối Văn phòng Công ty, Kho cảng xăng dầu K2 và các CHXD tham gia. Nội dung Hội nghị do cán bộ nghiệp vụ Công ty biên soạn và hướng dẫn trao đổi, gồm: 

1. Bảo hiểm xã hội: Các chế độ, điều kiện hưởng và mức hưởng

2. Bảo hiểm nhân thọ: Điều kiện được mua và quyền lợi

3. Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Pjico: Quy trình thanh toán và danh mục hồ sơ kèm theo

4. Thuế TNCN: Một số nội dung liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lã Viết Hùng- Phó Giám đốc Công ty mong rằng, qua Hội nghị này, CB.CNV-NLĐ sẽ hiểu hơn về các chế độ chính sách của Nhà nước khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tham gia các hình thức bảo hiểm mở rộng để gia tăng quyền lợi của người lao động theo chính sách của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và của Công ty để từ đó tạo sự gắn bó của người lao động với Công ty và người lao động yên tâm hơn do được gia tăng bảo vệ trước những rủi ro có thể xảy ra. 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị: Ông Lã Viết Hùng- Phó Giám đốc Công ty

Tại Hội nghị, cũng đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi về các chế độ chính sách của người lao động khi làm việc tại Công ty như: (i) chế độ ốm đau, hưu trí và cách tính lương hưu của bảo hiểm xã hội bắt buộc; (ii) Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe pjico và quy trình, thủ tục thanh toán; (iii) điều kiện mua và quyền lợi bảo hiểm nhân thọ; (iiii) người phụ thuộc, cách tính thuế thu nhập cá nhân, … các ý kiến đều được cán bộ nghiệp vụ Công ty phản hồi đầy đủ, tạo sự tin tưởng và phấn khởi, yên tâm công tác của người lao động khi làm việc và sau khi nghỉ hưu.

 * Hình ảnh Cán bộ nghiệp vụ hướng dẫn: nghiệp vụ 1, 2, 3, 4

Nguồn:  Phòng Tổ Chức-Hành Chính