Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyền đề năm 2024

 10:33 SA @ Thứ Ba - 12 Tháng Ba, 2024

Ngày 28/2/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu (Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyền đề năm 2024 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu” cho toàn bộ cán bộ, đảng viên Công ty tại Hội trường Kho cảng xăng dầu K2, số 907 đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Lương Hoàng Hải nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề năm 2024 với mục đích giúp cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty nắm rõ được tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu; đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp trong tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024; vận dụng trong công tác và sinh hoạt của tập thể, cá nhân về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua việc học tập, giúp cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Lương Hoàng Hải phát biểu khai mạc nội dung Hội nghị

Đồng chí Trần Văn Tám- Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lỗi Chuyên đề năm 2024. Chuyên đề gồm 5  phần: 

  1. Nhận thức chung về tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  2. Tính tiền phong, gương mẫu của CB, ĐV về đạo đức cách mạng trong sáng theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM
  3. Tính tiềnphong, gương mẫu về bản lĩnh chính trị vững vàng của CB, ĐV theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  4. Tính tiền phong gương mẫu về xây dựng năng lực chuyên môn của CB, ĐV đáp ứng nhiệm vụ cách mạng hiên nay
  5. Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về xây dựng đội ngũ CB, ĐV  tiền phong, gương mẫu, có đạo đức CM trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng hiện nay

Chuyên đề cũng đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt và triển khai thực hiện trong năm 2024: 

  1. Đánh giá đúng thực trạng tính tiền phong, gương mẫu về đạo đức CM trong sáng, bản lĩnh chính trị và năng lực hoàn thành nhiệm vụ của CB, ĐV hiện nay ở các đơn vị hiện nay.
  2. Xây dựng kế hoạch học tập cho cán bộ, đảng viên.
  3. Tuyên dương CB, ĐV dám nghĩ, dám nói, dám làm, chịu trách nhiệm, dám đương đầu thách thức và dám đột phá vì lợi ích chung.
  4. Chống thói lười học, thiếu trung thực và bất liêm trong cuộc sống và công tác  
  5. Chống các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.
Đồng chí Trần Văn Tám - Phó BÍ thư Đảng Ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp quán triệt các nội dung chuyên đề

*** Một số hình ảnh các đảng viên tham gia hội nghị

Nguồn:  ĐTN Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu